Marina Den Bosch the Netherlands

Marina in Den Bosch
Het concept komt voort uit de ontmoeting tussen land en water. Het uitgangspunt is de boot helling, deze komt uit het water en richt zich met de berging naar het veld. Als tegenbeweging daarvan is de ontmoetingsruimte ontworpen. Een helling vanuit het landschap, waardoor de belangrijkste ruimte zich richt op het water. Het volume met de vergaderkamers en de kleedruimtes is weer naar het landschap gericht met een helling van af het water. Een spel van hellingen die elkaar kruisen en de dialoog met het landschap aangaan. De hellingen zijn opgetrokken tussen schijven die de oriëntatie bepalen en versterken.

Marina in Den Bosch the Netherlands

The concept is inspired by the transition of water and land. The starting point was the boat slope which rises from the water towards the meadow. Underneath is a large storage space. As a countermovement we designed the main meeting area with a slope towards the land side and it’s facade overlooking the lake. The volume with the meeting room and changing rooms is again orientated towards the meadow. With the slope pointing to the lake it makes an excellent viewing point to sit and watch event. The building consists of a series of slopes that integrate in the landscape. Between the slopes we designed slaps to create a better contrast.

plansections 01 1-200land view 01lake view 02lake view 01