Twee Kanten

Ons idee is om een deel van de winkels aan de voorkant te verkleinen tot specialistische winkels met de nadruk op lokaal, gezond en duurzaam om een nieuwe groep bewoners naar de wijk te trekken. De kleine eenheden zijn flexibeler dan hun grote voorgangers en kunnen desgewenst worden samengevoegd. De voormalige opslagruimte wordt verbouwd tot geschikte woningen voor een diverse bevolkingssamenstelling.
De Burgemeester de Vlugtlaan blijft behouden als continue winkelstrip en de TheodorusDobbestraat transformeert tot een woon-werkstraat. We introduceren met de woningen sociale controle op de kenmerkende open groene ruimtes van Van Eesteren. Het voorheen getypeerde niemandsland wordt weer een wezenlijk onderdeel van de wijk.
In ons voorstel krijgt de gemeente een betere wijk, kunnen de woningbouwverenigingen een deel van hun retailvastgoed afstoten tegen de marktwaarde van woningbouw en krijgen de ondernemers een tijdsbestendige winkelruimte voor een lagere prijs. Tevens gaat de wijk voor de omwonende er op vooruit en krijgen de nieuwe
gebruikers een geschikte woning voor hun specifieke leefstijl. Het concept bied de kans om cultureelerfgoed te behouden en tegelijkertijd de sociale controle aan de achterstraten te vergroten. Transformatie van de bestaande opslag vertaalt zich in een kortere bouwtijd en lagere kosten. Tenslotte is het een duurzame aanpak. Er komt relatief weinig sloopafval vrij en het biedt de mogelijkheid nieuw woningen te bouwen waar geen nieuwbouwlocatie aanwezig is.

diagram opslag

matrix

The idea is to reduce the area of the shops in the front to specialist stores with a focus on local, healthy and sustainable in order to attract a new group of residents to the district. The small units are more flexible than their larger predecessors and, if desired, can be joined together. The former storage area will be converted into suitable housing for a diverse population.
The Burgemeester de Vlugtlaan remains a continuous shopping strip and the Theodore Dobbe Straat transforms into a real residential road. By adding a residential function we introduce social control of the street and the distinctive open green spaces of Van Eesteren. The previously unattractive area is again an essential part of the district.
In our proposal the community gets a better neighborhood and the housing associations can sell some of their retail properties against the market value of residential. Entrepreneurs get a time-proof retail space for a lower price. Next to that the district is improving for the existing residents and a new group of dwellers find a suitable home for their particular lifestyle. The concept offers the chance to preserve cultural heritage while enhancing social control on the back streets. Transformation of the existing storage translates into a shorter construction times and lower costs. Finally it is a sustainable approach. There is relatively little demolition waste and it offers the possibility to build new homes where no new residential plots are available.

type 3 voorkant

type 3 achterkant